OddFellows

Welkom op de website van de Alcmaria Loge en de Vertrouwen Rebekkah Loge. De Independent Order Of Oddfellows is een wereldwijde humanitaire organisatie waarvan de lokale afdelingen (Loges) deel uitmaken. De loges vormen een wereldwijde vereniging van mensen die willen bijdragen aan grotere harmonie onder de mensen, aan verdraagzaamheid en compassie.

Benefietconcert & Project Kindercoaches

Ter ondersteuning van het project ‘Kindercoaches’ van het Leger Des Heils organiseren de Odd Fellows uit Alkmaar een benefietconcert in de Ter Coulsterkerk in Heiloo op zaterdag 23 maart 2019.

Lees meer....

Wereldwijd ideaal

Ons ideaal is een wereldwijde verbondenheid onder de mensen. Dat is heel idealistisch. Misschien wel te idealistisch. Toch proberen wij dit ideaal daadwerkelijk ‘handen en voeten’ te geven, zowel binnen onze zuster- en broederloges als naar de samenleving. In Alkmaar zijn de heren verenigd in de Alcmaria Loge en de dames in de Vertrouwen Rebekkah Loge.

Vriendschap, Liefde & Waarheid

Het logo van de Odd Fellows bestaat uit drie met elkaar verbonden schakels. De schakels van dit symbool staan voor Vriendschap, Liefde en Waarheid. Het zijn de idealen die we in ons dagelijks leven willen nastreven. Als leden verschillen wij in maatschappelijk, cultureel, politiek en religieus opzicht en passen de idealen op onze eigen wijze in ons dagelijks leven.

De Loge-avond

Wij komen met regelmaat bijeen. Zo’n bijeenkomst verloopt volgens een vast rituaal wat overal ter wereld hetzelfde is. Hierdoor vinden wij rust en bezinning en kunnen we de buitenwereld even buiten sluiten om te werken aan onszelf. Een bijeenkomst bestaat uit een voorwoord van de voorzitter, een voordracht door een van de leden en een slotwoord. De voordracht door een van de leden wordt bouwsteen genoemd.

Open Avond

Wat tijdens een bijeenkomst wordt besproken is vaak van persoonlijke aard. Om die reden zijn deze avonden vertrouwelijk en besloten. We openen graag onze deuren voor geïnteresseerden die van de sfeer op een avond willen proeven. U heeft de gelegenheid kennis te maken met de leden en een eerste indruk op te doen. Door contact met de Loges op te nemen kunt u zich aanmelden voor een Open Avond.

Lid Worden

In een vervlakkende maatschappij is er steeds meer behoefte even stil te staan, tot bezinning te komen, na te denken wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we heen willen gaan en of er meer is dan alleen maar materiële welvaart. Loges zijn centra van zingeving, verbondenheid en ontmoeting. Respect voor ieders eigenheid staat op deze avonden centraal.

Spreekt dit u aan? Wellicht is lidmaatschap bij een Loge wat voor u. Wij openen graag onze deuren voor u tijdens een van onze open avonden.