Bijeenkomst ‘Dialoog’ in Odd Fellowgebouw

Een kort verslag

De Odd Fellows kregen de aanvraag of ze hun gebouw open wilden stellen voor ontmoetingen tussen immigranten met een tijdelijke verblijfsvergunning. Wij hebben ons gebouw opengesteld en hieronder volgt een klein verslag van een zuster die regelmatig aanwezig is om het gebouw te openen en thee en koffie te verzorgen.

Taalgroep dialoog in het Odd Fellowgebouw

De groep bestaat uit nieuwkomers uit diverse landen zoals: China, Thailand, Afghanistan, Syrië, Rusland, Oekraïne, Tsjechië enz. Alle deelnemers zijn ingeburgerd en hebben een tijdelijke verblijfsvergunning. De eis voor deelname is een behoorlijke beheersing van de Nederlandse taal.

Zij hebben tweemaal per maand een bijeenkomst in ons logegebouw. Steeds geeft men aan dit heel plezierig te vinden. De begeleiding bestaat uit vrijwilligers onder leiding van Tilly Bestevaar. Tijdens de bijeenkomsten mag er alleen Nederlands gesproken worden.

Elke bijeenkomst begint met een rondje. Iedereen mag dan zeggen wat hij/zij heeft beleefd of wat men kwijt wil. Daarna een korte koffie-/theepauze. Meestal neemt één van de deelnemers iets lekkers mee voor bij de koffie of thee. Vervolgens gaat men in groepjes uiteen om een thema te bespreken: bijv. feestdagen, werk, vakantie enz. De deelnemers komen dan met boeiende verhalen en er zijn vaak leuke discussies.

Tenslotte komt men in de kring bijeen om nog een gezamenlijk spel te doen en in het kort nog even terug te komen op het verloop van de ochtend.

Het spreekt voor zich dat altijd een zuster of een broeder van de Alkmaarse loges aanwezig is om het gebouw te openen, koffie en thee te zetten en na afloop het gebouw weer af te sluiten.

Iedere bijeenkomst heeft een eigen karakter en het is altijd bijzonder gezellig.

Marjan Kooy, lid van de gezamenlijke Commissie Maatschappelijke activiteiten