Van links naar rechts: DGGM Henk de Beurs, wethouder Elly Konijn, kandidaten Mai Phan, Julia Keyser, Thijs van Schie, Rhodee Huibers en Bente van Ingen.

Een bijzondere prijsuitreiking op 2 maart op CSG Jan Arentsz

Julia Keijzer wint de Odd Fellow Jeugd Prijs met haar essay: “ Zij wel, wij niet”. Een essay schrijven en daarmee kans maken op een rondreis in de Verenigde Staten en Canada. Kennis maken met de Verenigde Naties in New York en met het Parlement in Ottawa. Dat is wat de Odd Fellow Jeugd Prijs o.a. inhoudt.

De Odd Fellows vormen een ethische vereniging van mannen en vrouwen die zich in hun denken en handelen medeverantwoordelijk voelen voor wat zich afspeelt in de samenleving. Jaarlijks wordt een essaywedstrijd verzorgd, waarbij de winnaar uiteindelijk deelneemt aan de ‘United Nations Pilgrimage for Youth’. Het programma omvat excursies waarbij kennis wordt gemaakt met het werk van de VN, waar Washington wordt bezocht, en er twee weken activiteiten worden gevolgd met betrekking tot het bevorderen van broederschap onder de mensen.

Bente van Ingen, Thijs van Schie, May Phan, Julia Keijzer en Rhodé Huibers waren de vijf genomineerden. Ze kozen een van de tien onderwerpen, die te maken hebben met: mensenrechten, mondiale educatie, gelijkstelling van man en vrouw, wereldvoedselproblemen, kinderarbeid e.d.

De kandidaten werden door een jury geïnterviewd, in het Engels en in het Nederlands. Algemeen kan worden gezegd dat het niveau van de essays en van de presentaties van elke kandidaat hoog is.

Julia Keijzer verpakte haar essay in de vorm van een metafoor. Ze keek naar de toekomst en naar honger in de wereld. “Waarom hebben zij wel voedsel en wij niet?” vraagt een kind aan zijn moeder. De enige oplossing is: werken aan een rechtvaardigere en eerlijkere verdeling onder alle mensen op aarde.

Ter opluistering van de feestelijke avond speelde de schoolband, openden Henk de Beurs en mentor Jan Luiten de avond en hield Muriel van der Meer een presentatie over haar werk als jongeren-vertegenwoordiger van de UNESCO in Nederland en vertelde Durk Jan de Vries uit Groningen over zijn reis, die hij won in de Odd Fellow Jeugd Prijs in 2015.

De juryrapporten werden voorgelezen.

Wethouder Mevrouw Elly Konijn wees in haar toespraak op de kracht van de jeugd, die bereid is verbinding te maken met anderen en verantwoordelijkheid te willen dragen, voor elkaar te willen zorgen in eigen kring maar ook daarbuiten. De sterkste schakel kan zwak worden, dan moet er hulp worden geboden. Ze haalde de symbolische schakels van de Odd Fellows aan. Die staan voor: het bewijzen van vriendschap, het uitdragen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid. Zij maakte de winnaar bekend en wenste Julia veel geluk en complimenteerde de andere kandidaten.

De commissie Odd Fellow Jeugd Prijs en CSG Jan Arentsz kunnen zeer tevreden zijn met het succes en de samenwerking, waarbij iedereen die meegewerkt heeft aan het welslagen van harte werd bedankt.