Open Monumentendag 2018

Afgelopen weekend waren er weer verschillende vrijwilligers van de Alkmaarse Odd Fellows in touw om het geinteresseerde publiek tijdens de Open Monumentendag rond te leiden en voorlichting te geven over ons gebouw, de geschiedenis en de Odd Fellows. Het was een bijzonder drukke dag waarop we volgens de telling 100 bezoekers hebben mogen ontvangen van jong en oud.

Geschiedenis

Over de geschiedenis van het Odd Fellowhuis wil ik u verwijzen naar onze pagina ‘Geschiedenis’. Daarnaast hebben we dankbaar gebruik gemaakt van een filmpje van Avenue Haarwerk met foto’s van hoe de bovenverdieping er tegenwoordig uit ziet: prachtig gerenoveerd en in oude staat terug gebracht.

In gesprek met geinteresseerden

Broeders en zusters schoven aan tafel met geinteresseerden om koffie te drinken. Degenen die naast de geschiedenis van het pand hun interesse toonden in de Odd Fellows konden in gesprek met de leden. Een gesprek in de tempelruimte is mij bijgebleven:

“Wat gaat er door je heen als je in deze ruimte staat?” Vroeg ik aan de geinteresseerde.

“Wat gaat er door jou heen als je hier bent?” Vroeg hij toen aan mij.

De tempel is een plaats waar ik in contact kom met mijzelf en de buitenwereld kan buiten sluiten. Ik ontmoet hier mijn broeders en zusters die allemaal een eigen verhaal hebben en uit andere hoeken van de samenleving komen. Centraal staan de 7 waarden die op dit altaar staan geschreven. Ze zijn in mijn beleving tijdloos.

“7 mooie handvatten om je leven langs vorm te geven.” Reageerde de geinteresseerde. “Een proces wat een leven voort duurt.”

“Maar hoe gaat dat met mensen die niet zo goed vrienden kunnen maken, of als je bijvoorbeeld wel goed Liefde kunt geven maar niet goed kunt ontvangen? Hoe maken de Odd Fellows je daar beter in?” Vroeg zijn vriend.

Dat zijn vragen die gaan over de kern van het Odd Fellow zijn. Dat prikkelt en stimuleert. Is de Liefde meetbaar? We hebben de wens alles objectief en meetbaar te maken en dat past bij deze tijd. Kan dat?

“Heeft lidmaatschap van de Odd Fellows mij beter gemaakt en hoe?”

Daarover zouden we in broeder- en zusterkring wel eens van gedachten kunnen wisselen. Hoe zien anderen dat? Ik zou die vraag met “ja” willen beantwoorden. Dat is mijn beleving. Hoe beleven anderen dat?

Het laat zien dat er veel mensen in de samenleving met die 7 waarden bezig zijn. Bewust, dan wel onbewust. Er lopen waarschijnlijk Odd Fellows in de samenleving rond die hun weg naar een Loge nog niet gevonden hebben. Want Odd Fellows zijn gewone mensen met ieder een eigen perspectief op een betere samenleving.

De interactie met geinteresseerden was weer stimulerend. Ik kijk al weer uit naar de Open Monumentendag van volgend jaar.

Teike van Baden, lid van de Alcmaria Loge no 95