Ter ondersteuning van het project ‘Kindercoaches’ van het Leger Des Heils organiseren de Odd Fellows uit Alkmaar een benefietconcert in de Ter Coulsterkerk in Heiloo op zaterdag 23 maart 2019. Aanvang 20:00.

Project Kindercoaches

In 2019 bestaat de Independent Order of Odd Fellows (IOOF)  200 jaar. Dit heuglijke feit wordt wereldwijd gevierd.

De Commissie Odd Fellows 200 van de Nederlandse afdeling van de IOOF heeft gezocht naar een project dat de opdracht van de stichter van Orde, Thomas Wildey, o.a. het helpen van kinderen in nood, het meest benadert.

De commissie heeft dit gevonden in het Kindercoaches project van het Leger des Heils. Het Leger des Heils is de grootste organisatie in Nederland die Jeugdzorg in de breedste zin uitvoert. Denk aan voogdij, gezinscoaching en kindercoaching.

Het project in een notendop

Niet alle kinderen in Nederland groeien op in een optimale opvoedingssituatie met voldoende stimulans om zich te ontwikkelen. De opvoeders kunnen bijvoorbeeld psychiatrische problemen hebben of onder grote stress staan door bijvoorbeeld financiële problemen. Of de kinderen hebben zelf psychische problemen.

Met de inzet van kindercoaches biedt het Leger des Heils deze kinderen een verantwoord programma dat is gericht op het versterken van hun weerbaarheid, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van hun zelfbeeld. Daarmee krijgt het kind de mogelijkheid om zich beter te handhaven in de maatschappij en is het in staat om (andere) keuzes te maken. Keuzes die van essentieel belang zijn om de vicieuze cirkel waarin het zit te doorbreken.

In 2011 is het Leger des Heils in het noorden van ons land voor het eerst gestart met de inzet van kindercoaches. Dit is een groot succes gebleken. Kinderen die de specifieke aandacht en het vertrouwen van een kindercoach krijgen, zijn sneller vaardig en gelukkiger. Hun kansen voor de toekomst verbeteren met maar liefst 75%.

Vanwege het succes hiervan wil het Leger des Heils in de komende jaren verder bouwen aan het doel om alle kinderen in Nederland die deze zorg nodig hebben, te kunnen voorzien van een kindercoach. Landelijke dekking dus! Per opgeleide kindercoach kunnen 4 kinderen per jaar geholpen worden. Zorgvuldigheid en beschikbaarheid staan hoog in het vaandel in de hulpverlening aan deze kinderen.

Het Leger des Heils financiert het project uit eigen (bescheiden) middelen. Hoewel kinderopvang en -begeleiding mede een taak is van de lokale overheid, willen gemeenten pas financieren als de organisatie rond is en het fundament is gelegd.

Helaas is dat nog niet het geval. De Commissie OF 200 heeft gemeend om bij te dragen aan de totstandkoming van goede opleidingsmogelijkheden van voor kindercoaches. De opleiding van één kindercoach bedraagt in eerste aanleg rond de € 3200,00.

Helpt u de Odd Fellows deze kinderen te helpen?

Verdere informatie, folders enz.  kunt u raadplegen op:

De entree bedraagt € 15,00 pp. De opbrengsten van het concert komen geheel ten goede aan het project ‘Kindercoaches’.
 

Wij hopen u op zaterdag 23 maart 2019 te verwelkomen in de Ter Coulsterkerk
in Heiloo. Aanvang is 20:00.